Mats Akerman

About Artist: Han har skapat en egen fantasivärld som han kallar "Den Svagiska Unionen". Huvudpersonen i denna värld heter Rocco Rivarossi och berättelsen utspelar sig mestadels på 1950-talet. Bilderna föreställer ofta restauranger, båtar, tåg och stadsmiljöer. Måleriet utgör merparten av hans arbete men i projektet ingår också diverse andra uttrycksformer såsom teckningar, kartor, serier, diagram, tabeller, filmer, objekt och texter.

What is the cost for galleries members?

This is a free service for Gallery's and Art Dealers. ArchesArt is becoming a powerful and leading art portal service. The more original work you add to the site, the more visible and attractive your gallery will become.

Explore
There Are No Joining Fees

ArchesArt invites the best art dealers and galleries from around the world to list their art events and exhibitions on the most comprehensive online platform for sharing your art.

Explore
Art Advisors

Don't see what you are looking for? We can also help you to find any artwork! If you don’t find what you’re looking for, please contact us. We are more than happy to help you.

Explore

Newsletter Signup